BEHAVIORÁLNA VEREJNÁ POLITIKA

Vysokoškolský predmet ponúkaný v zimnom semestri na Ústave verejnej politiky FSEV UK

Kurz je zameraný na zvýšenie poznania a zručností potrebných na prípravu a zavádzanie behaviorálnych verejných politík vo verejnej správe. Kurz kombinuje teoretický a praktický prístup a tak je rozdelený na tri časti:

  • osvojenie si hlavných teoretických konceptov behaviorálnych vied,
  • vypracovanie dizajnu behaviorálnej intervencie na základe 4 čiastkových zadaní,
  • prezentácia zadaní.

Z hlavným teoretických konceptov behaviorálnych vied sa venuje napr. teórii mysle, usudzovania a rozhodovania, preferenciam, heuristikám a systemovým chybám pri rozhodovaní (a vo verejnej politike). Zároveň sa zaoberáme behaviorálnou verejnou politikou, postrčeniami,  behaviorálnymi  intervenciami a experimentmi.

CHCEM VEDIEŤ VIAC